Privacybeleid

This can be managed under Docu

Privacy

Dit is de privacyverklaring van de Myonlinewinkel, ingeschreven in het Handelsregister bij de KVK ,onder nummer 53347811, inzake de website myonlinewinkel.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de Myonlinewinkel.nl door middel van het klantensysteem van de Myonlinewinkel en de verwerkingen via onze website myonlinewinkel.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

De Myonlinewinkel respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de Myonlinewinkel. U dient zich ervan bewust te zijn dat de Myonlinewinkel niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van de Myonlinewinkel, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van de Myonlinewinkel en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door de Myonlinewinkel worden gebruikt om u te informeren over myonlinewinkel-producten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van myonlinewinkel-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de Myonlinewinkel. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de Myonlinewinkel.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn

De Myonlinewinkel bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de Myonlinewinkel. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

ments in the admin control panel.

Top

eCommerce by CubeCart