Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MYONLINEWINKEL.NL  (11-04-2015)
 
 
Algemeen
Bij het plaatsen van een bestelling bij Myonlinewinkel.nl aanvaardt de klant deze Algemene. Voorwaarden
1         Totstandkoming overeenkomsten
1.1          Een overeenkomst tussen klant en Myonlinewinkel.nl komt tot stand als de klant een bestelling heeft geplaatst via de website, deze betaalt heeft, de algemene voorwaarden geaccepteerd heeft en een bevestigingsemail van Myonlinewinkel.nl heeft ontvangen op het door de klant opgegeven e-mailadres.
1.2          Indien de klant geen bevestigingsmail ontvangt, dan heeft Myonlinewinkel.nl de bestelling niet ontvangen of  heeft de klant een foutief e-mailadres doorgegeven.
2         Prijzen / Teksten / Plaatjes
2.1          Bestellingen welke gedaan zijn aan de prijzen op de site, zullen ook voor die prijs worden uitgeleverd,  tenzij deze prijzen zeer afwijkend zijn t.o.v. de waarde van het betreffende product. 
2.2          Alle teksten in deze webshop zijn met alle zorg weergegeven. Er kunnen echter altijd onjuistheden voorkomen. Myonlinewinkel.nl is echter niet gebonden aan bestellingen welke geplaatst zijn op basis van deze onjuistheden.
2.3          Plaatjes kunnen afwijken. 
2.4         De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 
3         Prijswijziging
3.1          Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
3.2          Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst is toegestaan indien de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling.
 
4         Verzend- en overige kosten
4.1          De verzendkosten binnen Nederland bedragen EUR 3,95 t/m 5,95 voor een enveloppe of EUR 6,78 voor een pakketje, inclusief verpakkings- en administratiekosten exc. verzekering.
4.2          De verzendkosten voor België en Duitsland bedragen EUR 4,95 of 6,95 voor een enveloppe of EUR 13 voor een pakketje, inclusief verpakkings- en administratiekosten exc. verzekering.
4.3           Enveloppe of Pakketje wordt automatisch bepaald door het meegeven van een bepaalde code aan het product. Hier kan niet van worden afgeweken.
4.4           Gratis verzendingen word meeste geval via TNT aangeboden, zonder verzekering. Het kan tot 3 dagen duren tot uw product bezorg word.
5         Levering, bezorging leveringstermijnen
5.1          Wij streven er naar er na om alle bestellingen na ontvangst van de betaling binnen 1 á 4 werkdagen  te verzenden. Tenzij anders aangegeven. In meeste gevallen na de bestellen/betalen binnen 24 uur word verzonden.
5.2          Indien iets niet op voorraad is en besteld moet worden en langer gaat duren dan de aangegeven werkdagen dan  krijgt de klant hiervan bericht. 
5.3          Producten die niet voorradig zijn, worden door myonlinewinkel.nl  besteld en in overleg met de klant later aan de klant verzonden. Indien de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden, heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.4           De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, tot dat de klant aan myonlinewinkel.nl een nieuw adres heeft opgegeven. 
5.5           De door myonlinewinkel.nl opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd en betaald.
5.6           Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld.
5.7          Indien de klant meerdere producten bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd.
5.8          Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn bezorgd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.
6         Betaling
6.1          Betaling geschiedt vooraf  Myonlinewinkel.nl accepteert.
6.2          Betaling kan op de volgende wijzen geschieden:
6.2.1        vooraf door het overmaken van het factuurbedrag op het rekeningnummer van myonlinewinkel.nl ;
6.2.2         bij levering onder rembours, aan de bezorger (Hieraan zijn extra kosten gebonden);
6.2.3         indien de klant het product zelf ophaalt bij myonlinewinkel.nl , contant. 
6.2.4         via PayPal
6.2.5         via iDeal
6.3          Bij uitzondering kan na toestemming van Myonlinewinkel.nl op rekening worden betaald. (Hieraan zijn  extra kosten gebonden); 
 Overmaken binnen 5 werk dagen na levering.
 
7         Ontbinding
7.1          De klant heeft het recht gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. myonlinewinkel.nl  zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product al betaalde bedrag restitueren. Bij de aflevering van het bestelde product moet de klant schriftelijk via email (klantenservice@myonlinewinkel.nl) door geven dat hij/zij op het in dit artikel genoemde ontbindingsrecht en de vereisten voor gebruikmaking van dit recht.
7.2          Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
7.3          Indien de klant nadat hij van myonlinewinkel.nl een ingebrekestelling heeft ontvangen en de klant binnen de daarin gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke voortvloeien uit de overeenkomst, heeft myonlinewinkel.nl de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.
7.4          Voorts is myonlinewinkel.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
8         Retourneren
8.1          De klant heeft het recht de geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangt te retourneren in de  onbeschadigde originele verpakking en de bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade en een ingevuld retour formulier.
8.2           Het RMA nummer (Retournummer) kunt u aanvragen via  klantenservice@myonlinewinkel.nl . 
 Zonder Retourformulier en RMA nummer worden retourzendingen niet in behandeling genomen.
 
- Van retournering zijn uitgezonderd bv.:
   - Op maat gemaakte of aangepaste artikelen, bijvoorbeeld op lengte geknipte kabel.
   - Speciaal voor u bestelde artikelen.
   - Artikelen die in grote aantallen voor u besteld zijn.
   - Producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken en derhalve niet meer verkocht kunnen worden
   - Software
   - Batterijen, accu's
   - Lampen, Led’s enz.    
  - Losse Gsm , Android , smartphone toestellen (veiligheid redenen)
8.3           Adres retourzending:
 
  Myonlinewinkel.nl
  afd. Retouren
  Waterpoort 34
  2152 RN  Nieuw Vennep
8.4          Terugbetaling geschiedt binnen 30 dagen op de door de koper opgegeven bank of girorekening. Voor terugbetaling op een Buitenlandse rekening hebben wij een IBAN - BIC code nodig
8.5          De retourzending in deze gevallen toch gewoon frankeren.  Extra kosten, bv aantekenen ed. worden niet vergoed..
8.6          De verzendkosten (heen en terug) zijn voor rekening van de koper met uitzondering van defecte product. Indien u een ander artikel wenst te ontvangen dan kunt u dat bestellen via onze webshop.
8.7          Particulieren kunnen artikelen retour sturen, bedrijven en instellingen kunnen dit in principe niet, tenzij er een defect product is. In veel gevallen maken wij hier een uitzondering op en mag het alsnog retour.Hier voor graag contact nemen via klantenservice@myonlinewinkel.nl
8.8          Belangrijk: Retourzendingen die niet aan de retourvoorwaarden voldoen worden niet in behandeling genomen. Totaal overzicht van de retourvoorwaarden ziet u in RMA formulier.
8.9          Deze worden gedurende een periode van maximaal 30 dagen door ons in bewaring genomen. 
8.10      Gedurende deze periode kunt u contact met ons opnemen en na betaling van de verzendkosten zullen wij de zending aan u retourneren.
8.11      Indien aan ons teruggezonden artikelen geen defecten zijn geconstateerd, zijn we genoodzaakt onderzoekskosten in rekening te brengen van 45,- EURO excl. BTW plus verzendkosten.
8.12      Reparatiekosten bedragen 25,- EURO excl. BTW per aangebroken halfuur indien de werkzaamheden niet binnen de garantievoorwaarden van Myonlinewinkel genoemd worden. Tevens dient de klant de gebruikte (nieuwe) onderdelen te voldoen. (Uitgezonderd wanneer deze binnen de garantie van Myonlinewinkel zullen worden vervangen).
 
9         Aansprakelijkheid
9.1          De aansprakelijk van Myonlinewinkel beperkt zich tot de factuurwaarde. Iedere verdere of overige  aansprakelijkheid wordt uitgesloten, tenzij dit op grond van de wet niet is toegestaan.
9.2          Myonlinewinkel is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving, indirecte schade of enige ander.
9.3          Alle leveringen naar de klant worden door ons aangeboden aan PostNL , DHL
9.4          Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de bestelling de eerste keer is aangeboden 
 op het door de klant aangegeven adres.
9.5          Myonlinewinkel.nl is niet verantwoordelijk voor het eventueel kwijtraken van de bestelling  als de klant een foutief adres heeft opgegeven.
9.6          Eventuele extra verzendkosten die ontstaan zijn komen voor kosten van de klant.
9.7          Myonlinewinkel.nl is niet verantwoordelijk voor vermissing van de bestelling als deze bestelling is uitgereikt  op een adres waar meerdere personen het pakket kunnen aannemen.
Bijvoorbeeld bij bedrijven, instellingen,
 studentenhuizen, kamerverhuurbedrijven e.d.
9.8          Het kan voorkomen dat een bestelling nadat het bij pakketen bezorgdienst aangemeld is vertraagd bezorgd wordt. 
9.9           Een bestelling wordt door PostNL pas als vermist aangemerkt als het een week ná verzending nog niet is  aangekomen. 
9.10       Dit geldt alleen wanneer een bestelling met Track and Tracé code niet bekend is, indien PostNL vermeld  dat een bestelling afgeleverd is dan is Myonlinewinkel.nl niet meer verantwoordelijk.
 
10    Garantie
10.1      Op de meeste artikelen geldt een garantieperiode van een jaar (bij normale gebruik). Uitgezonderd zijn losse componenten,  serviceonderdelen, lampen, accu's en batterijen, op deze artikelen zit geen garantie. 
10.2      Indien een artikel defect is, stuur een e-mail naarklantenservice@myonlinewinkel.nl
10.3      Indien een artikel teruggestuurd wordt, dan dient dit voldoende gefrankeerd te zijn en altijd voorzien te zijn van een
  - Retourformulier, 
  - een kopie van de Orderbevestiging 
  - een RMA nummer
10.4      Garantie is niet van toepassing als het artikel bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen  transportschade, de slijtage als normaal kan worden beschouwd, veranderingen in of aan het product zijn  aangebracht, sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik  of als het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
10.5      De verzendkosten om een artikel naar Myonlinewinkel.nl te sturen zijn altijd voor rekening van de klant.
10.6      De verzendkosten om een vervangend (ivm defect ontvangen product) of gereparerd artikel naar de klant te sturen 
 zijn voor rekening van  Myonlinewinkel.nl
10.7      Retourzendingen zonder betreffende formulieren onvoldoende gefrankeerd, 
 worden niet in behandeling genomen. 
10.8      Verlies of beschadiging van evt. data kan niet worden verhaald op Myonlinewinkel. De klant dient zelf voor een back-up zorg te dragen.
10.9      Omwisseling en terugname van goederen kan alleen plaatsvinden als het artikel onbeschadigd is in de originele verpakking, voorzien van de garantie sticker van Myonlinewinkel. Bij beschadiging, ontbreken van accessoires of zichtbare gebruikssporen is omwisseling en/of terugname niet mogelijk.
 
11    Product Aansprakelijkheid
11.1      In het geval dat een door ons geleverd product construktie of materiaalfouten bevat, 
 en indien er sprake is van garantie, dan zullen wij de garantie voor u afhandelen. 
 Dit bestaat meestal uit het vervangen, repareren of vergoeden van het produkt. 
 In gevallen waarin wij niet kunnen vaststellen of het defect veroorzaakt is door de gebruiker,  bijvoorbeeld bij een defecte luidspreker, dan wordt het product opgestuurd naar de fabrikant of importeur  van het betreffende product.
11.2      Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade aan goederen of personen door gebruik 
 van een door ons geleverd produkt. Wettelijk is vastgesteld dat in deze gevallen de fabrikant of importeur  van het produkt hiervoor aansprakelijk is.
12    BTW en EU landen 
12.1      In principe mogen wij BTW vrij leveren naar bedrijven buiten Nederland maar binnen de EU.
 De meeste klanten van ons zijn particulier en de meeste bestellingen komen ook uit Nederland zelf.  Het komt dus maar heel weinig voor dat iemand vraagt om een BTW vrije levering.  Voor BTW vrije leveringen moet een aparte administratie bijgehouden worden en er moet  apart aangifte van worden gedaan bij de belastingdienst. Ook moeten wij vaststellen of de afnemer wel recht heeft op een BTW vrije levering. Dit brengt zoveel extra werk met zich mee dat wij geen BTW vrije leveringen doen. Buitenlandse bedrijven kunnen gewoon bestellen, maar de bestelling wordt wel belast met 21% BTW.  Soms wordt er gesteld dat wij BTW vrij MOETEN leveren maar dat is niet waar.  Zie hiervoor de betreffende wetgevingen.
13    Klachten
13.1      Eventuele klachten altijd via info@myonlinewinkel.nl 
14    Persoonsgegevens
14.1      Myonlinewinkel.nl respecteert de privacy van haar klanten en zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt.
14.2      Je persoonlijke informatie ingevuld op myonlinewinkel.nl zal nooit en ten nimmer worden doorverkocht aan derden.
15    Geheimhouding
15.1      Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
15.2      Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, myonlinewinkel.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en  myonlinewinkel.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is myonlinewinkel.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 
16    Intellectuele eigendomsrechten
16.1      De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door myonlinewinkel.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
16.2      Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van myonlinewinkel.nl , mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.
17    Diversen over Myonlinewinkel.nl
17.1      Myonlinewinkel.nl  AMDA im& export is gevestigd te Waterpoort 34, 2152 RN  te Nieuw Vennep
17.2      Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:  53347811
17.3      BTW nummer is NL255256048B01
 
Contact
-Telefonisch : 0618657487 (Maandag t/m Vrijdag 10:00-18:00)
-E-mail: info@myonlinewinkel.nl
-Myonlinewinkel.nl is een webwinkel. Dit houdt onder andere in dat artikelen niet afgehaald kunnen worden.
 (Bij uitzondering is afhalen mogelijk, wel op afspraak) 
17.4      Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Myonlinewinkel.nl gebruikt worden. 
Disclaimer
Myonlinewinkel.nl gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de verzameling, totstandkoming en publicatie van informatie op de site. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder directe en indirecte schade), ontstaan uit het opvolgen van de instructies uit de handleiding, het bezoeken van de site, of die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de site of de onbereikbaarheid van de site.
Top

eCommerce by CubeCart